Zaproszenie 2016

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na

Wiosenne spotkania metodyczne

 11 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

Godziny: od 14.00 do 17.00

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Os. 1 Maja 16 A , 44-304 Wodzisław Śl.
Tel. (32) 72 93 242

Celem Wiosennych Spotkań Metodycznych jest systematyczne rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy na lekcji, stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla nauczycieli chcących rozwijać swój warsztat pracy, by uczyć nowocześnie. Nauczyciele mają możliwość konsultacji indywidualnych z doradcami metodycznymi, uczestniczenia w warsztatach metodycznych, zapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną różnych wydawnictw. Podejmowanie przez nauczycieli nowych wyzwań edukacyjnych to pomysł na powitanie wiosny w szkole.

Zapraszamy na warsztaty rozpoczynające się o 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 i 16.30 zgodnie
z Programem wiosennych spotkań.

Jedynym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rejestracja za pomocą formularza umieszczonego w tabeli, w wierszu tematyki  warsztatu (zakładka program). Ilość miejsc na każdy warsztat ograniczona. Zapisy od 11 marca do 7 kwietnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapraszam
Dyrektor PODN

dr Janusz Stanek