Zaproszenie 2015

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół

na Wiosenne spotkania metodyczne

Termin: 27 kwietnia 2015r. (poniedziałek)

Godziny: od 14.30 do 17.00

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Os. 1 Maja 16 A , 44-304 Wodzisław Śl.
Tel. (32) 72 93 242

Celem Wiosennych Spotkań Metodycznych jest systematyczne rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy na lekcji, stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla nauczycieli chcących rozwijać swój warsztat pracy, by uczyć nowocześnie. Nauczyciele mają możliwość konsultacji indywidualnych z doradcami metodycznymi, uczestniczenia w warsztatach metodycznych, zapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną różnych wydawnictw. Podejmowanie przez nauczycieli nowych wyzwań edukacyjnych to pomysł na powitanie wiosny w szkole.

Koordynator projektu: Iwona Miler