Program 2016

Od godz. 14.00 do godz. 17.00 rozpoczynają się warsztaty
(udział w warsztatach tylko po wcześniejszej rejestracji)

11 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

Harmonogram warsztatów:

 
 
Lp. Godzina Temat Prowadzący Miejsce/sala Zapisy
1. 12.30-16.00 Monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach Bogdan Kruszakin Powiatowe
Centrum Konferencyjne
 Formularz
rejestracji
2. 14.00-15.30 Dokumentacja w bibliotece szkolnej Beata Elsner  PODN/300 Formularz
rejestracji
3. 14.00-15.30 Twórcza zabawa, czyli jak wspierać rozwój dziecka. Metody zadań inspirujących na zajęciach plastycznych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Danuta Maćkowska AHE/202  Formularz
rejestracji
4. 14.00- 16.00 Wykorzystanie programu e-Twinning w praktyce szkolnej Marzena Zabiegała AHE/207 Formularz
rejestracji
5. 14.30-16.00 Oczekiwane umiejętności matematyczne
absolwentów gimnazjum
Barbara Herud PODN/302 Formularz
rejestracji
6. 15.00-16.30  Lekcja do góry nogami, czyli jak zastosować metodę odwróconej klasy w praktyce szkolnej Marta Florkiewicz-
Borkowska
 AHE/102  Formularz
rejestracji
7. 15.00-16.00 Egzamin maturalny od 2015 r. – fakty. I co dalej??
-język angielski
Alicja Cholewa-Zawadzka PODN/1 Formularz
rejestracji
8. 15.00-17.00 Bliskie spotkania poezji i sztuki- praca nad tekstem różnymi metodami. Katarzyna Hawel,
Marek Krupa
PODN/205 Formularz
rejestracji
9. 15.00-17.00 Od pomysłu do wykonania- prototypowanie
na drukarce 3D
 Artur Hausman,
Roman Żurkowski
 PCKU/w1d Formularz
rejestracji
10. 16.00-18.00 SPOTKANIE Z WYOBRAŹNIĄ – ARTETERAPIA Iwona Kwiatek
Mirosława Lasecka
AHE/202  Formularz
rejestracji
11. 16.00-17.30 Szkolna strategia PR jako klucz do sukcesu na rynku edukacyjnym  Beata Kopczyńska  AHE/203  Formularz
rejestracji
12. 16.30-18.00 Dobre pomysły na matematykę
w edukacji wczesnoszkolnej
Beata Skrzypiec  PODN/1 Formularz
rejestracji

Adresy miejsc:

PODN– Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Osiedle 1 Maja 16, 44-304 Wodzisław ŚląskiAHE – Akademia Humanistyczno Ekonomiczna,  Osiedle 1 Maja 16, 44-304 Wodzisław Śląski
Powiatowe Centrum Konferencyjne, Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski
PCKU – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski

 

O warsztatach:
Wykorzystanie programu e-Twinning w praktyce szkolnej,

Program e-Twinning daje możliwość współpracy przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, promuje także doskonalenie zawodowe nauczycieli. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi
i inni pracownicy szkoły.
Trzy najważniejsze cechy Programu:
1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm.
2. Możliwość zastosowania języka obcego w praktyce – zwiększa motywację uczniów do nauki.
3. Temat projektu może być związany z podstawą programową.

Prowadzący: Marzena Zabiegała- Kuratorium Oświaty w Katowicach

Bliskie spotkania poezji i sztuki- praca nad tekstem różnymi metodami.

Warsztat poświęcony metodom pracy nad utworem literackim i jego ikonicznym kontekstem. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w symulacji lekcji metodą stacji dydaktycznych. Druga część zostanie poświęcona zagadnieniom korespondencji różnych tekstów kultury.

Prowadzący: Katarzyna Hawel, Marek Krupa

SPOTKANIE Z WYOBRAŹNIĄ – ARTETERAPIA

1. Wprowadzenie do arteterapii.
2. Prezentacja niepełnosprawności w sztuce.
3. MUZYCZNE IMPRESJE – przekładanie swoich emocji na papier.
4. MURAL – wykonanie wspólnej pracy.

Iwona Kwiatek – nauczycielka wychowania przedszkolnego, absolwentka Medycznego Studium Terapii Zajęciowej; Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Edukacja Artystyczna – Wychowanie Plastyczne z Grafiką Użytkową; Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – Pedagogika i Doradztwo Personalne, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – Pedagogika Integracyjna-Wychowanie przedszkolne i Wczesnoszkolne
Mirosława Lasecka – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Oczekiwane umiejętności matematyczne absolwentów gimnazjum

Warsztaty są adresowane do nauczycieli matematyki w gimnazjach.

Na warsztatach omówiona zostanie podstawa programowa z poziomu podstawowego z matematyki z klasy I liceum i technikum oraz spodziewane umiejętności absolwentów gimnazjów, które zagwarantują rozumienie matematyki już od pierwszej lekcji w szkole średniej. Uczestnicy warsztatów otrzymają przykładowe sprawdziany z matematyki  “na wejście” które to sprawdziany piszą uczniowie klas I we wrześniu.

Prowadząca: Barbara Herud

Dobre pomysły na matematykę

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną ciekawe sposoby realizowania edukacji matematycznej poza ławką szkolną – gry i zabawy matematyczne.

Prowadząca: Beata Skrzypiec, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, członek grupy Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy MINI. Realizuje projekt “Piktografia”.

Szkolna strategia PR jako klucz do sukcesu na rynku edukacyjnym.

Prowadząca: Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o. Rybnik, specjalista ds Public Relations i kontaktów z mediami, wieloletni dziennikarz (m.in. Gazeta Wyborcza, Tygodnik regionalny Nowiny), szkoleniowiec.

Lekcja do góry nogami, czyli jak zastosować metodę odwróconej klasy w praktyce szkolnej.

W trakcie tych warsztatów dowiesz się, jak zaangażować uczniów w proces zdobywania wiedzy. Wspólnie wypracujemy pomysły na odwróconą lekcję na twoim przedmiocie, zgromadzimy wady i zalety. Poznasz dobre praktyki z Polski i ze świata. Dowiesz się, z jakich etapów się składa ta metoda i jak dobrze się do niej przygotować. Poza tym w trakcie warsztatu poznasz narzędzia szybkiej informacji zwrotnej, które od razu możesz wykorzystać w swojej praktyce.
Mile widziane tablety lub smartfony z dostępem do Internetu.

Prowadząca: Marta Florkiewicz-Borkowska – nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, trenerka edukacyjna, ekspertka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, autorka artykułów dotyczących wykorzystania nowowczesnych technologii w edukacji, prelengentka na konferencjach edukacyjnych, studentka arteterapii, należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Fanka nauki metodą projektu, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii. Propagatorka gier planszowych. Prowadzi dwa blogi:  deutschfun z języka niemieckiego oraz handmade z zajęć technicznych.

Egzamin maturalny od 2015 r. – fakty. I co dalej??

W 2015 r. uczniowie liceów ogólnokształcących po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule. Podczas konferencji przeanalizujemy wyniki matury z języka angielskiego w poszczególnych obszarach umiejętności (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Pokażemy, co sprawiło uczniom najwięcej problemów i nad czym trzeba intensywnie pracować. Szczegółowo przyjrzymy się tym zadaniom, z którymi maturzyści radzili sobie najgorzej, i zastanowimy się, dlaczego tak się stało. Zaproponujemy także środki zaradcze, które pomogą przyszłym maturzystom uniknąć podobnych problemów i odnieść sukces na egzaminie.

Prowadząca:    Alicja Cholewa-Zawadzka – Wydawnictwo Express Publishing,