Program 2015

Program spotkania:

I.część odbywa się w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

1. Od godz. 14.30 do 15.00

 • prezentacja oferty edukacyjnej następujących wydawnictw: Macmillan, Express Publishing, Pearson, GWO, MAC, Nowa Era,
 • istnieje możliwość konsultacji indywidualnych z doradcami metodycznymi
  w czasie Wiosennych Spotkań Metodycznych,
 • wystawa plakatów promujących nowatorskie metody pracy z uczniami.

2. Od godz. 15.00 do 15.30 – prelekcja dla wszystkich nauczycieli

 • Dr Lidia Wollman – Rozwijanie potencjału uczenia się – doświadczenia brytyjskie i polskie /prelekcja dla wszystkich nauczycieli/

 3. Od 14.45 do 15.45 – Anna Lewandowska–Muller Pokochać ułamki – metoda stacji    /warsztat dla n-li matematyki kl. IV-VI SP oraz gimnazjum/ – AHE

II. część odbywa się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Od godz. 15.45 do godz. 17.00 udział w następujących warsztatach

 Lp Temat warsztatu  Odpowiedzialny doradca metodyczny  Prowadzący  Sala
 1. Geogebra 3D
/nauczyciele matematyki/
Agnieszka Gajda-Rudzka
Barbara Herud
Agnieszka Gajda-Rudzka
Barbara Herud
PODN
s. 302
 2. Praca z uczniem na lekcjach języka obcego w kontekście korzystania z podręczników wieloletnich
/nauczyciele języków obcych/
Joanna Dziwoki
Katarzyna Kolorz
Joanna Dziwoki
Katarzyna Kolorz
Katarzyna Chmielewska (Pearson)
PODN
s. 205
 3. Jaki piękny świat – propozycje scenariuszy zajęć wieloobszarowych na wiosenne dni
/nauczyciele przedszkoli/
Mirosława Lasecka
Danuta Maćkowska
 
Mirosława Lasecka
Danuta Maćkowska
 
PODN
czytelnia
 4. Edukacja teatralna w szkole
/nauczyciele poloniści/
Katarzyna Hawel
Marek Krupa
Katarzyna Hawel
Marek Krupa
 
PODN
s. 304
5. Uczeń trudny na lekcji
/wszyscy nauczyciele/
Iwona Gardian Iwona Gardian PODN
s. 300
6. System dziesiętny w metodzie Montessori
/edukacja wczesnoszkolna oraz kl. IV-VI SP/
Agnieszka Gajda-Rudzka Anna Lewandowska – Muller AHE
7. OneDrive – usługa w chmurze Microsoft
/wszyscy nauczyciele/
Piotr Kauch Stanisław Bulandra
Piotr Kauch
AHE
8. E-zasoby do kształcenia zawodowego
/edukacja zawodowa/
Piotr Kauch Szymon Konkol AHE
O warsztatach:
Jaki piękny świat – propozycje scenariuszy zajęć wieloobszarowych na wiosenne dni – wykorzystanie metod aktywnych.

Metody aktywizujące w przedszkolu – czyli uczenie się przez przeżywanie.

 • Odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak – czyli jak bawiąc się z dzieckiem wprowadzać go w świat pisma. /scenariusz Wiosna w ogródku – pomysły na zabawy rozwijające i utrwalające umiejętności potrzebne do podjęcia nauki czytania/.
 • Metoda Storyline /opowieści wychowawczej/ – planowanie strategii pomagającej rozwijać u dzieci pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i empatię. /scenariusz Spotkanie z Wiosną – epizody zawierające różnorodność aktywności dziecięcych /.
 • Edukacja przez ruch metoda D. Dziamskiej– system kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. /scenariusz Magiczna kraina – działanie wielozmysłowe zapewniające zintegrowany sposób uczenia się i poznawania otaczającego świata/.
„Praca z uczniem na lekcjach języka obcego w kontekście korzystania z podręczników wieloletnich”

Nakreślenie obszarów działalności nauczyciela języka obcego, na które ma wpływ znowelizowana ustawa o systemie oświaty oraz wskazanie metod pracy z uczniem uwzględniających wprowadzone zmiany.

 E-zasoby do kształcenia zawodowego

Zmiana jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. By realizować swe plany i osiągać sukces oraz zadowolenia konieczne jest ciągle doskonalenia posiadanych umiejętności i wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji. Multimedialne i bieżąco aktualizowane “Odnawialne zasoby edukacyjne” są szansą sprostanie wymogom XXI wieku w procesie uczenia się przez całe życie.
Zapraszamy na wirtualna wycieczkę po e-zasobach do kształcenia zawodowego. Podczas naszego spotkania poznają Państwo kilka przykładów zastosowania sieci Internet oraz technik i technologii IT w procesie uczenia i nauczania zawodu. Wśród zaprezentowanych e-zasobów znajdą się serwisy i portale tworzone przez uczniów i nauczycieli, platformy e-learningowe, blogi edukacyjne oraz multibooki do kształcenia zawodowego.
Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad celowością tworzenia tego typu zasobów oraz rolą otwartej dla każdego edukacji w koncepcji lifelong learning.

OneDrive – usługa w chmurze Microsoft
 1. OneDrive — “system operacyjny” użytkownika (a nie komputera).
 2. OneDrive — środowisko pracy użytkownika, niezależne od urządzenia, na którym użytkownik aktualnie pracuje
 3. OneDrive — współpraca aplikacji z “systemem operacyjnym” użytkownika w zależności od wykorzystywanego urządzenia na przykładzie Office Lens.
 4. Różne urządzenia (smartfon, tablet, komputer stacjonarny) — różne sposoby i cele korzystania z OneDrive
Edukacja teatralna w szkole

Warsztaty dotyczą szeroko pojętej edukacji teatralnej na wszystkich etapach kształcenia. Zostaną zaprezentowane rożne formy obecności teatru w szkole – drama, e – teatr, portale wspomagające edukację teatralną.