Konkurs

Jesteś nauczycielem stosującym ciekawe, nowatorskie metody pracy z uczniami, ten konkurs jest dla Ciebie. Pochwal się i przedstaw w formie graficznej swój nowatorski warsztat pracy. Wiosenne spotkania metodyczne to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania siebie w ciekawy sposób. Zapraszamy.

Nowatorskie metody pracy z uczniami
Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest plakat, infografika, afisz, poster promujący nowatorskie metody pracy z uczniami zastosowane w praktyce.
2. Konkurs jest organizowany w ramach V Wiosennych spotkań metodycznych.
3. W konkursie mogą brać nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.
4. Maksymalny rozmiar pracy to Format A1.
5. Uczestnicy konkursu mogą nadesłać na konkurs dowolną liczbę prac.
6. Każda praca winna mieć załączoną informację:
– tytuł pracy,
– informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
– nazwisko nauczyciela i miejsce pracy,
– krótki opis (3 do 5 zdań),
-oświadczenie o zezwoleniu na nieodpłatne wykorzystanie prac
w materiałach promocyjnych PODN
7. Prace należy dostarczyć do PODN w Wodzisławiu Śląskim (Oś. 1 Maja 16a) do dnia 24 kwietnia 2015 r.
8. Prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy w dniu V Wiosennych spotkań metodycznych.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2015r.
10. Informacje o zwycięzcach niezwłocznie przekażemy do szkół.
11. Autor najlepszej pracy otrzyma gratyfikację w postaci bezpłatnego udziału
w płatnej formie doskonalenia organizowanej przez PODN
– placówka autora zostanie nagrodzona bezpłatnym szkoleniem RP wybranym z oferty PODN (z prowadzonych przez doradców lub konsultantów PODN).